Research Library

open-access-imgOpen AccessКРУНА ЈЕДНЕ КАРИЈЕРЕ
Author(s)
Радован Субић
Publication year2021
Publication title
srpski istorijski časopis
Resource typeJournals
PublisherNational and University Library of the Republic of Srpska
Српски историчари али и заинтересована читалачка публика ријетко кад је у прилици да се на српском језику упозна са ширим научним опусом европских историчара. По неписаном правилу када неки аутор и привуче пажњу домаћих издавача изабере се одређено дјело које је у датом тренутку из неког разлога актуелно или представља „најрепрезентативнији“ рад дотичног. Вишеструки су разлози за овакав приступ и изузеци се могу набројати на прсте једне руке. Један од њих је свакако француски историчар Жан-Пол Блед.
Subject(s)psychology
Language(s)Russian
eISSN2744-290X
pISSN2566-462X
DOI10.7251/sic2003229s

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here