КРУНА ЈЕДНЕ КАРИЈЕРЕ
open-access-img
Author(s)
Радован Субић
Publication year2021
Resource typeUndefined
Српски историчари али и заинтересована читалачка публика ријетко кад је у прилици да се на српском језику упозна са ширим научним опусом европских историчара. По неписаном правилу када неки аутор и привуче пажњу домаћих издавача изабере се одређено дјело које је у датом тренутку из неког разлога актуелно или представља „најрепрезентативнији“ рад дотичног. Вишеструки су разлози за овакав приступ и изузеци се могу набројати на прсте једне руке. Један од њих је свакако француски историчар Жан-Пол Блед.
Subject(s)computer science
Language(s)Russian
DOI10.7251/sic2003229s

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here