Research Library

open-access-imgOpen AccessAnalyse ved røntgendiffraktion - Rietveld-metoden
Author(s)
Svend Erik Rasmussen
Publication year2009
Publication title
geologisk nyt
Resource typeJournals
PublisherAarhus University Library
Skarpe veldefinerede røntgenreflekser kan opnås ved at sende monokromatisk røntgenstråling ind mod en pulverformig krystallinsk prøve. Ud fra kendskab til krystalstrukturer med mere kan pulverdiffraktogrammer beregnes for såvel rene faser som for blandinger. Ud fra observerede data kan man ved sammenligning med beregnede værdier opnå kvantitative modalanalyser ved en metode kaldet Rietveld-metoden.
Subject(s)chemistry
Language(s)Ngandi
eISSN1904-8203
pISSN0906-6861
DOI10.7146/gn.v0i6.3533

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here