Research Library

open-access-imgOpen AccessPolitičko (ne)povjerenje kao odrednica glasanja i sklonosti protestnim oblicima političkog sudjelovanja
Author(s)
Renata Franc,
Marina Maglić,
Ines Sučić
Publication year2020
Resource typeUndefined
Polazeći od dvodimenzionanog razumijevanja povjerenja u političke institucije, u radu provjeravamo prediktivnost povjerenja u vladu i predstavničke institucije i povjerenja u provedbene institucije za objašnjenje glasanja te prosvjednog sudjelovanja, kao i moguću posredujuću ulogu zadovoljstva funkcioniranjem političkog sustava. Rad se temelji na hrvatskim podatcima petog vala Europskog istraživanja vrednota – EIV (European Values Study – EVS, 2017). Pojedinačne povezanosti dvaju oblika povjerenja i dvaju tipova sudjelovanja pokazuju da je izraženije povjerenje u vladu i predstavničke institucije povezano s češćim glasanjem te manjom sklonošću prosvjednom sudjelovanju, dok je povjerenje u provedbene institucije povezano samo s manjom sklonošću prosvjednom sudjelovanju. Ujedno, oba su oblika političkog povjerenja snažno međusobno povezana te praćena većim zadovoljstvom funkcioniranjem političkog sustava, a koje je u slaboj pozitivnoj vezi s glasanjem te u negativnoj sa sklonošću prosvjedima. Multivarijatnom analizom potvrđen je samo samostalan pozitivni doprinos povjerenja u vladu i predstavničke institucije za pojašnjenje glasanja. Rezultate raspravljamo u kontekstu visoke povezanosti dvaju oblika političkog povjerenja u hrvatskim uvjetima te dosadašnjih nalaza o odrednicama glasanja i prosvjednog sudjelovanja kao dvaju oblika političkog sudjelovanja.
Subject(s)physics , political science
Language(s)Bosnian
DOI10.5613/rzs.50.3.3

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here