Research Library

open-access-imgOpen AccessPRISUSTVO RIZOMORFI VRSTA RODA Armillaria U GOSPODARSKOJ ŠUMI I PRAŠUMI „RAVNA VALA“ PLANINSKOG KOMPLEKSA BJELAŠNICA – IGMAN
Author(s)
Tarik Treštić,
Midhat Usčuplić,
Mirza Dautbašić,
Osman Mujezinović,
Azra Čabaravdić
Publication year2007
Publication title
radovi šumarskog fakulteta univerziteta u sarajevu
Resource typeJournals
PublisherUniversity of Sarajevo
UDK 630*44:582.284 (234 Bjelašnica - Igman) U radu se analizira prisustvo rizomorfi gljiva roda Armillaria u dva šumska ekosistema: gospodarskoj šumi i prašumi planinskog kompleksa Bjelašnica – Igman. Objekti istraživanja pripadaju šumama bukve i jele sa smrčom koje su dominantno zastupljene u ukupnom šumskom resursu Bosne i Hercegovine. Ciljevi istraživanja su bili: (1) utvrđivanje intenziteta prisustva rizomorfi Armillaria spp. u tlu istraživanih šumskih ekosistema, (2) analiza značaja prisustva ovih struktura po zdravstveno stanje šuma i (3) razmatranje uticaja gospodarskih mjera na zakonitosti njihove pojave. Prisustvo podzemnih rizomorfi gljiva utvrđivano je na presjecištima kvadratne mreže rastojanja 75 m x 75 m, u tri cilindrična uzorka zemljišta Ø 15 cm, dubine do 15 cm. Pored prisustva rizomorfi, na presjecištima – stajnim tačkama opažano je zdravstveno stanje drveća i grmlja te karakter gospodarskih mjera. Rezultati istraživanja daju uvid u prisustvo rizomorfi u tlu istraživanih objekata i omogućavaju sagledavanje značaja mikrostaništa za bujnost rasta ovih struktura, što je od značaja i za planiranje i za realizaciju gospodarskih mjera u srodnim šumskim ekosistemima.
Subject(s)art , biology , humanities , physics , zoology
Language(s)Bosnian
ISSN1512-5769
DOI10.54652/rsf.2007.v37.i1.179

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here