Research Library

open-access-imgOpen AccessPrilog poznavanju arhivskog gradiva o zadarskom nadbiskupu Vicku Zmajeviću (1713. – 1745.)*
Author(s)
Zdenko Dundović
Publication year2021
Publication title
croatica christiana periodica
Resource typeJournals
PublisherCatholic Faculty of Theology
U radu se donosi prikazarhivskog gradiva iz mletačke knjižnice Muzeja Correr, iz fonda Cicogna, ukojemu su sadržani prijepisi raznih pisama i ostale arhivske dokumentacijepovezane s djelovanjem zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića (1713. – 1745.).Osobita pozornost posvetit će se dosad neobjavljenom govoru nadbiskupa Zmajevićapred mletačkim Senatom prigodom preuzimanja službe zadarskog nadbiskupa injegovu pismu papi o namjeri osnivanja glagoljaškog sjemeništa u Zadru.Analizirat će se njihov sadržaj te komparativnom metodom s dosad objavljenimrezultatima istraživanja u znanstvenoj literaturi i arhivskim podatcima pohranjenimau arhivu kongregacije De Propaganda Fide nastojati razmotriti diplomatske interakcijenadbiskupa Zmajevića prema mletačkoj vladi i crkvenoj hijerarhiji na početkunjegova djelovanja u Zadru.
Subject(s)humanities , philosophy , physics
Language(s)Bosnian
SCImago Journal Rank0.122
H-Index3
ISSN0350-7823
DOI10.53745/ccp.45.88.4

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here