Research Library

open-access-imgOpen AccessDinh dưỡng sớm đường tiêu hoá cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ rò dưỡng chấp nặng kéo dài: Báo cáo ca bệnh
Author(s)
Lê Như Thục,
Cao Việt Tung,
Vũ Mạnh Hoàn,
Lê Đình Công,
Phạm Kiều Anh Thơ,
Doãn Ngọc Ánh,
Ngọc Lại Hồng
Publication year2022
Publication title
tạp chí nghiên cứu y học
Resource typeJournals
PublisherHanoi Medical University
Subject(s)chemistry , stereochemistry
Language(s)Vietnamese
ISSN2354-080X
DOI10.52852/tcncyh.v152i4.738

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here