Research Library

open-access-imgOpen AccessKiedy projekt połyka organizację. Problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej
Author(s)
Olga Kosińska
Publication year2018
Publication title
zarządzanie w kulturze
Resource typeJournals
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s)physics
Language(s)Polish
eISSN2084-3976
pISSN1896-8201
DOI10.4467/20843976zk.18.017.9471

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here