Research Library

open-access-imgOpen AccessKulturne terase v slovenskih pokrajinah
Author(s)
Helena Križaj Smrdel
Publication year2010
Publication title
dela
Resource typeJournals
PublisherLjubljana University Press
Kulturne terase so eden najvidnejših antropogenih posegov v relief, ki bogatijo pokrajinsko sliko dobršnega dela Slovenije. Na podlagi obsežne terenske raziskave so bili opredeljeni tipi kulturnih teras. Ločimo stare, tradicionalne kulturne terase (istrski, brkinski in dolenjski tip) in nove, sodobne, predvsem vinogradniške terase, ki so si zaradi strojnega urejanja podobne in ponekod predstavljajo nove terasirane pokrajine.
Subject(s)engineering , geography
Language(s)Slovenian
SCImago Journal Rank0.162
H-Index8
ISSN0354-0596
DOI10.4312/dela.34.39-60

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here