Research Library

open-access-imgOpen AccessМуніципальні права людини (особистості) як фактор вдосконалення конституційно-правового статусу людини і громадянина
Author(s)
B. Ya. Kofman
Publication year1970
Publication title
časopis kiïvsʹkogo unìversitetu prava
Resource typeJournals
PublisherKyiv University of Law of NAS of Ukraine
Досліджено феноменологію муніципальних прав України в контексті їх появи та розвитку на базі конституційних прав і свобод людини і громадянина. Вказується, що термінологічна плутанина, відсутність єдиних методологічних підходів до визначення суб’єктного складу територіальної громади, боязнь сміливих кроків у застосуванні нових науково-доктринальних напрацювань, що досягнуто в муніципально-правовій науці, фактично стають на заваді визначення феноменології муніципальних прав людини. Автор стверджує, що маючи закріплений у конституції індивідуальний, груповий, колективний правовий статус (людина-житель, людина-громадянин, людина-іноземець тощо, а також відповідні їм рольові позиції – член родини, платник податків, покупець, споживач послуг, член суспільної інституції тощо і відповідний статус – жінка, дитина, студент, пенсіонер, робітник тощо, враховуючи членство в територіальній громаді), людина суттєво доповнює його своїм муніципально-правовим статусом.
Subject(s)environmental science
Language(s)Ukrainian
ISSN2219-5521
DOI10.36695/2219-5521.2.2019.11

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here