Research Library

open-access-imgOpen AccessПРИНЦИП ДОБОРУ БІОТИПІВ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ РОСТУ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ В ЮВЕНІЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ РОСЛИН ЕСПАРЦЕТУ
Author(s)
С.В. Гавриш,
Олександр Вінюков,
Ольга Бондарева
Publication year2021
Publication title
grail of science
Resource typeJournals
PublisherEuropean Scientific Platform Publishing
Розроблено метод визначення об’єму кореневої системи еспарцету методвирощування кореневої системи селекційного матеріалу еспарцету в циліндричнихконтейнерах довжиною 1 м, які виготовлені з пластикових труб низького опору. Методхарактеризують висока технологічність, простота та значна економія трудових іфінансових ресурсів. Це дозволить створити нові сорти, придатні до літньої сівбисвіжозібраним насінням з метою його прискоре ного розмноження. Застосування цьогометоду дозволило скоротити технологічні витрати скоротились на 16000 грн. за 1 рік.При загальних витратах на ведення селекційного процесу 210000 грн. за рік та за умови,що економія коштів вважається чистим прибутком р ентабельність від застосуванняметоду складає 7,6 %.
Subject(s)environmental science , political science
Language(s)Ukrainian
ISSN2710-3056
DOI10.36074/grail-of-science.24.09.2021.28

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here