Аспектуально-фазові модификації багатократних дієслів у сучасній українській мові
open-access-img
Author(s)
Олена Леонідівна Ачилова
Publication year2012
Publication title
fìlologìčnì studìï
Resource typeJournals
Статтю присвячено проблемі словотвірної модифікації аспектуально-фазових значень українських дієслів з багатократною семантикою. Системний підхід до вивчення дієслів з мультиплікативною семантикою дає можливість виділити семантичні групи цих дієслів і встановити специфіку аспектуально-фазових модифікацій, а також засобів і умов її реалізації.
Subject(s)medicine
Language(s)Ukrainian
ISSN2305-3852
DOI10.31812/filstd.v7i1.689

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here