open-access-imgOpen AccessNiewiara w rozumieniu św. Tomasza z Akwinu
Author(s)
Marcin Sieńkowski
Publication year2019
Publication title
civitas et lex
Resource typeJournals
Celem niniejszego studium jest próba ukazania istoty niewiary na podstawie poglądów św. Tomasza z Akwinu. Ponieważ w jego ujęciu niewiara jest przeciwieństwem wiary, mówienie o niewierze siłą rzeczy domaga się znajomości tego, czym jest wiara. W związku z tym poglądy Tomasza na temat niewiary wplecione są w treści dotyczące problematyki wiary. Ze względu na udział władz człowieka struktura niewiary jest taka sama jak wiary, tzn. że konstytuują je rozum i wola. Rozum jest ich podmiotem, zaś wola sprawcą. Jednakże niewiara jako porzucenie prawdy i dobra zawartego w objawieniu jest zarazem nieprzyjęciem łaski, bez której nie zaistnieje wiara nadprzyrodzona. Ponieważ św. Tomasz wiarę rozumie jako akt rozumu, który pod wpływem woli i przy współudziale łaski uznaje za prawdę treści zawarte w Ewangelii, to wszystkie inne czynności, które pomijają choćby jeden element wchodzący w skład wiary konsekwentnie uznaje za niewiarę. W wyniku obserwowanych dziś nowych formy niewiary i refleksji nad nimi niektórzy filozofowie postulują porządek odwrotny do Tomaszowego, czyli pierwszeństwo niewiary przed wiarą.
Subject(s)philosophy , physics , theology
Language(s)Polish
ISSN2392-0300
DOI10.31648/cetl.3673

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here