Research Library

open-access-imgOpen AccessComparison of GEOBIA classification algorithms based on Worldview-3 imagery in the extraction of coastal coniferous forest
Author(s)
Lovre Panđa,
Rastko Milošević,
Silvija Šiljeg,
Fran Domazetović,
Ivana Marić,
Ante Šiljeg
Publication year2021
Publication title
sumarski list
Resource typeJournals
PublisherHrvatsko Sumarsko Drustvo
Šume primorskih četinjača, sa svojom ekološkom, ekonomskom, estetskom i društvenom funkcijom, predstavljaju važan dio europskih šumskih zajednica. Osnovni cilj ovoga rada je usporediti najkorištenije GEOBIA (engl. Geographic Object-Based Image Analysis ) klasifikacijske algoritme (engl. Random Trees – RT, Maximum Likelihood – ML, Support Vector Machine – SVM ) s ciljem izdvajanja šuma primorskih četinjača na visoko-rezolucijskom WorldView-3 snimku unutar topografskog slijevnog područja naselja Split. Metodološki okvir istraživanja uključuje (1) izvođenje izoštrenog multispektralnog snimka ( WV-3 MS -a) ; (2) testiranje segmentacijskih korisničko-definiranih parametara; (3) dodavanje testnih uzoraka; (4) klasifikaciju segmentiranog modela; (5) procjenu točnosti klasifikacijskih algoritama, te (6) procjenu točnosti završnog modela. RT se prema korištenim pokazateljima ( correctness – COR , completeness – COM i overall quality – OQ ) pokazao kao najbolji algoritam. Iterativno postavljanje segmentacijskih parametara omogućilo je detekciju najprikladnijih vrijednosti za generiranje segmentacijskog modela. Utvrđeno je da sjene mogu uzrokovati značajne probleme ako se klasificiranje vrši na visoko-rezolucijskim snimkama. Modificiranim Cohen’s kappa coefficient (K) pokazateljem izračunata je točnost konačnog modela od 87,38%. WV-3 MS se može smatrati kvalitetnim podatkom za detekciju šuma primorskih četinjača primjenom GEOBIA metode.
Subject(s)algorithm , humanities , mathematics , philosophy , physics
Language(s)Bosnian
SCImago Journal Rank0.209
H-Index13
ISSN0373-1332
DOI10.31298/sl.145.11-12.3

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here