Research Library

open-access-imgOpen AccessPrzywrócenie rodzicom samotnie wychowującym dzieci możliwości rozliczenia podatku dochodowego na zasadach obowiązujących małżonków wspólnie opodatkowujących swoje dochody
Author(s)
Jacek Kulicki
Publication year2022
Publication title
zeszyty prawnicze biura analiz sejmowych
Resource typeJournals
PublisherWydawnictwo Sejmowe
Subject(s)philosophy , theology
Language(s)Polish
eISSN1896-9852
pISSN2082-064X
DOI10.31268/zpbas.2022.36

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here