open-access-imgOpen AccessGérard Chazal: Bachelardowskie wątki w twórczości François Dagogneta
Author(s)
Marta Ples-Bęben
Publication year2021
Publication title
folia philosophica
Resource typeJournals
Polski przekład artykułu Gérarda Chazala, poświęconego relacji filozofii Françoisa Dagogneta do dzieła Gastona Bachelarda. Autor pokazuje złożoność tej relacji, analizując ją w odniesieniu do filozofii nauki (tu między innymi analizuje kwestię historyczności procesu kształtowania się wiedzy), filozofii techniki i filozofii sztuki. Artykuł stanowi też interesujący głos w dyskusji na temat istoty recepcji nurtów i koncepcji filozoficznych.
Subject(s)philosophy , theology
Language(s)Polish
eISSN2353-9445
pISSN1231-0913
DOI10.31261/fp.9102

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here