Research Library

open-access-imgOpen AccessМЕТОД РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ
Author(s)
Lev Sakovych,
Heorhii Krykhovetskyi,
Ihor Hyrenko,
Iu. Myroshnychenko
Publication year2020
Publication title
sistemi upravlìnnâ, navìgacìï ta zvʼâzku
Resource typeJournals
PublisherPoltava National Technical Yuriy Kondratyuk University
У статті розглядається можливість використання комплексного показника, що враховує надійність, часові та вартісні показники перевірки окремих підсистем об’єкту великої розмірності для побудови алгоритму його діагностування. Це дозволяє скоротити середній час відновлення комплексу за рахунок першочергової перевірки стану найменш надійних підсистем, які потребують мінімальних працевитрат та вартості на перевірку і відновлення. Також приведено блок-схему реалізації методу, що дозволяє використовувати ЕОМ для автоматизації процесу розробки діагностичного забезпечення перспективних зразків засобів і комплексів спеціального зв’язку. Наведений приклад використання методу та кількісна оцінка ефективності його застосування. Отримані результати в подальшому дозволяють скоротити час і працевитрати на відновлення при поточному ремонті перспективних зразків і комплексів спеціального зв’язку
Subject(s)computer science
Language(s)Ukrainian
ISSN2073-7394
DOI10.26906/sunz.2020.2.164

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here