Research Library

open-access-imgOpen AccessWpływ uprawy konserwującej na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego
Author(s)
Lesław Zimny,
J. Rajewski,
Piotr Regiec
Publication year2010
Publication title
agronomy science
Resource typeJournals
PublisherUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Celem niniejszej pracy było określenie zawartości wybranych substancji (sucha substancja, popiół, azot α-aminowy, cukry redukujące) w korzeniach buraka cukrowego uprawianego metodą tradycyjną, konserwującą i zerową z zastosowaniem dwóch poziomów ochrony herbicydowej. Ścisłe doświadczenie polowe realizowano w latach 2004–2007 w Stacji Hodowli Roślin w Straszkowie, gmina Kłodawa. Stwierdzono, że poziom ochrony herbicydowej istotnie wpływał na zawartość cukrów redukujących w korzeniach buraka cukrowego, powodując ich wzrost przy zredukowanej ochronie roślin. Systemy uprawy istotnie różnicowały zawartość popiołu oraz azotu α-aminowego w korzeniach buraka cukrowego. Spośród porównywanych systemów uprawy konserwującej najwięcej popiołu stwierdzono w korzeniach buraka uprawianego na poletkach z międzyplonem ścierniskowym. Natomiast najmniejszą zawartością azotu α-aminowego charakteryzowały się korzenie uprawiane na słomie wymieszanej kultywatorem i w uprawie zerowej. Najlepszą jakością technologiczną charakteryzowały się korzenie zebrane z uprawy zerowej oraz chronione intensywnie. Najwięcej azotu α-aminowego zawierały korzenie uprawiane na słomie przedplonowej i międzyplonie ścierniskowym pozostawionym do wiosny oraz chronione intensywnie.
Subject(s)chemistry
Language(s)Polish
eISSN2544-798X
pISSN2544-4476
DOI10.24326/as.2010.2.12

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here