Research Library

open-access-imgOpen AccessПРИПРЕМЕ ЗА ОСНИВАЊЕ РУСИНСКОГ НАРОДНОГ ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА
Author(s)
Јанко Рамач
Publication year1970
Publication title
istraživanja, јournal of historical researches
Resource typeJournals
PublisherFaculty of Philosophy
У раду се, на основу објављених извора и литературе, приказује пут од првих иницијатива и корака русинске интелигенције у Бачкој за покретање издавања новина и календара на језику Русина у Јужној Угарској, преко започете акције Ђуре Биндаса за оснивање русинске културно-просветне организације и укључивања у њу већег броја русинске интелигенције, по коначно оснивање на оснивачкој скупштини у Новом Саду 2. јула 1919. године Русинског народног просветног друштва, које је у периоду између два светска рата одиграло значајну улогу у културно-просветном и националном животу Русина у Краљевини СХС/Југославији.
Subject(s)business , empire , ethnic group , finance , law , linguistics , national language , order (exchange) , pedagogy , philosophy , political science , public relations , publishing , social science , sociology
Language(s)Russian
ISSN0350-2112
DOI10.19090/i.2012.23.399-413

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here