open-access-imgOpen AccessМоделювання процесів управління стратегією міжнародного маркетингу на підприємстві
Author(s)
Marina Korzh,
Luidmila Akіmova,
Irina Chub
Publication year2017
Publication title
vìsnik nacìonalʹnogo avìacìjnogo unìversitetu
Resource typeJournals
Основна мета цієї статті полягає в тому, щоб розробити загальну модель комплексного управління маркетинговою діяльністю з міжнародної точки зору, враховуючи взаємозв'язок його частин один з одним і зовнішнього середовища і циклічний характер процесу, і побудова загальної моделі для оцінки ефективності функціонування міжнародної системи маркетингу. Результати: В сучасних умовах випуск високоякісної продукції є необхідною, але не достатньою умовою для досягнення успішного функціонування на ринку. Для оптимізації вищезгаданої мети необхідно проробити такі питання, як визначення вимог потенційних споживачів, вибір часу, місця й умов здійснення угоди, тобто продавець повинен запропонувати покупцеві в конкретний момент тільки той товар, який щонайкраще задовольнить існуючу потребу останнього. Цим можна пояснити причину, з якої запропонований покупцям високоякісний товар знаходить збут на ринку однієї країни й не знаходить його  в іншій. Обговорення: Представлена ​​в даній статті модель управління маркетингом дозволяє систематизувати всі маркетингові дії і заходи і виконувати їх не випадково, а в комплексі, враховуючи їх залежність і взаємовплив. А також надається можливість, працюючи з сіткою розвитку товару і ринку виявляти нові привабливості діяльності та оцінити їх з точки зору відповідності загальним цілям і ресурсам фірми. Крім того, запропонована методика оцінки ефективності маркетингової системи є універсальною, і вона дозволяє проаналізувати ефективність маркетингового функціонування окремого підприємства незалежно від сфери, враховуючи вплив всіх факторів.
Subject(s)geography
Language(s)Ukrainian
ISSN1813-1166
DOI10.18372/2306-1472.71.11758

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here