Research Library

open-access-imgOpen AccessA cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica
Author(s)
Ana Cabana Iglesia
Publication year2018
O lume en épocas históricas, tivo, como ten na actualidade, unha múltiple casuística. Trataremos de analizar a distinta natureza que presentou ao longo da historia o lume no monte, pasando de elemento natural e ferramenta agropecuaria a mostra de descontento e protesta contra determinadas disposicións forestais que cambiaron as fórmulas de uso e xestión do espazo a monte. Isto é, indagaremos, a partir das fontes históricas dispoñibles e dos traballos xa existentes, na conversión do “lume no monte” en “incendio forestal”. Pretendemos dar conta neste traballo das causas dos incendios no monte galego, tentando, por una banda, situar estes nun marco xeral en tanto que se trata dun fenómeno non exclusivo de Galicia e, pola outra, sinalar as singularidades que presenta fronte a outros espazos.
Subject(s)humanities , philosophy
Language(s)Portuguese
DOI10.15304/rr.id5306

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here