Research Library

open-access-imgOpen AccessJoanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546
Author(s)
Joanna Falkowska
Publication year2019
Publication title
biuletyn historii wychowania
Resource typeJournals
PublisherAdam Mickiewicz University in Poznań
Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546
Subject(s)philosophy , theology
Language(s)Uncategorized
ISSN1233-2224
DOI10.14746/bhw.2011.27.18

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here