Research Library

open-access-imgOpen AccessO powiatach i folwarkach. Kulturowe i lingwistyczne uwarunkowania przekładu wybranych terminów historycznych na język angielski
Author(s)
Paulina Wacławik
Publication year2022
Publication title
studia geohistorica
Resource typeJournals
PublisherUniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University
Celem artykułu jest prezentacja i analiza licznych problemów, jakie pociąga za sobą przekład tekstów dotyczących historii i geografii danego regionu. Tekst zilustrowany jest przykładami powiązanymi z podziałami struktury administracyjnej i społecznej w Polsce, do których należą: województwo, powiat, wójt, miasto, folwark, zagrodnik i komornik. Analiza ma charakter dwutorowy i obejmuje metodologiczne aspekty procesu tłumaczenia oraz status ontologiczny słów i przedmiotów, do których słowa te się odnoszą. Analizowane są trzy główne zagadnienia:1) rozbieżność i nakładanie się kategorii związanych z lokalnymi systemami administracyjnymi,2) zróżnicowanie słów w zależności od lokalizacji oraz 3) ich ewolucja w czasie. Na koniec zaproponowano i omówiono jednolity sposób prezentacji wszystkich cech i zastrzeżeń, jakie należałoby uwzględnić przy wyborze najwłaściwszego odpowiednika. Przedstawiono to w formie tabeli, która uwzględnia wszystkie argumenty wymienione w tekście.
Subject(s)philosophy , physics , theology
Language(s)Polish
eISSN2719-3020
pISSN2300-2875
DOI10.12775/sg.2021.07

Seeing content that should not be on Zendy? Contact us.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here